press icon PRESS

Pritisnite & mediji

Dobrodošli na naši PR strani za novinarje, ki pišejo objave, novice, kritike, intervjuji, članki in drugi deli o klubu K4, ali preprosto želijo deliti dodatne informacije o dogodkih v klubu K4 ali pod našim sponzorstvom.

Kontakt:

www.facebook.com/klubk4/events

Akreditacija za medije

Prosimo novinarje, ki se želijo udeležiti določenega dogodka v klubu K4 se prijavite za akreditacijo vsaj 3 dni pred dogodka. Akreditacija je namenjena posameznikom in medijem poročanje o dejavnostih kluba K4 in nastopajočih umetnikov.

K4 PR MREŽA

Služba K4 PR upravlja svojo distribucijsko mrežo. Ulica K4 ekipa je odgovorna za tedensko razdeljevanje letakov na vse naše partnerske lokacije v Ljubljani, s poudarkom predvsem na študentih objektov. Če želite nastopiti na letaku K4 Club ali na K4 Clubu info točke ali če želite svoj promocijski spot vključiti v K4 distribucijsko omrežje, kontaktirajte nas na press@klub-k4.si.