Press

Lepo pozdravljeni na strani press informacij. Stran je namenjena vsem, ki pišete recenzije, članke ali želite objaviti dodatne informacije o dogodkih/partijih, koncertih in različnih dogajanjih, ki se odvijajo v Klubu K4.

Kontakt: press@klub-k4.si

Novinarske akreditacije

Novinarje, ki bi se želeli udeležiti posameznih prireditev v Klubu K4 prosimo, da se za dogodek akreditirajo vsaj 3 dni prej. Pridržujemo si pravico, da prošnjo za letno akreditacijo zavrnemo brez navajanja razloga.

Promocijski mediji

Klub K4 izdaja različne tiskovine za promocijo svoje dejavnosti ter ureja svoje spletno mesto.

Za izgled tiskovin in spletnega mesta skrbijo zunanji oblikovalci, za tehnično podporo Paradigma Plus d.o.o.

Za vsebino programa Kluba K4 skrbi programski vodja.

Promocijska služba Kluba K4 organizira lastno distribucijsko mrežo s K4 street team-om za tedenski raznos plakatov po vseh K4 lokacijah po Ljubljani.

Za zunanjo distribucijo letakov skrbi DPG, za dodatno promocijo na A3 plakatnih panojih v lokalih po Ljubljani in njeni okolici, pa občasno priskočijo na pomoč Fini oglasi.

Letake Kluba dobite na fakultetah, v študentskih domovih, na info točkah študentskih organizacij in zavodov, v klubih, lokalih in ostali javnih prostorih po Ljubljani in okolici Ljubljane ter na vseh DPG stojalih.

Letak je informativna tiskovina namenjena promoviranju posamezne prireditve ali dogodka.

Plakat posameznega dogodka je informativna tiskovina namenjena promoviranju večjih prireditev.

Press dokumenti